Gimnazjum Nr 1

im. Polskich Olimpijczyków w Kępnie

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Logopeda

Email Drukuj PDF

„Prawidłowe kształtowanie mowy

jest fundamentem wychowania człowieka.”

(A. Sovak)

Od 2011 roku w Gimnazjum Nr 1 im. Polskich Olimpijczyków

w Kępnie funkcjonuje gabinet logopedy.

 

Dzięki mowie komunikujemy się z otoczeniem, możemy informować o swoich potrzebach i nastrojach.  Jest instrumentem organizującym myślenie. Warunkuje rozwój intelektualny, emocjonalny oraz społeczny. Dzięki językowi poznajemy rzeczywistość.

Mowa jest niezwykle ważna w życiu człowieka. Słowa łączą ludzi. Dzięki nim możemy wymieniać poglądy, mówić  o swoich problemach czy przekazywać ważne informacje. Co jednak dzieje się  z osobami, które „nieładnie” mówią? Dzięki profilaktyce, jaka jest prowadzona już od wczesnych etapów edukacji, część dzieci    z pomocą logopedy przełamuje trudności związane z artykulacją.

Pamiętajmy również, że z wad wymowy się nie wyrasta!

 

LOGOPEDA to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Terapią logopedyczną w naszej szkole zajmuje się:

mgr Małgorzata Hojka

 

ZADANIA LOGOPEDY SZKOLNEGO:

 

- rozpoznawanie wad wymowy, zaburzeń wynikających z zaniedbań środowiska,

-organizowanie pomocy logopedycznej,

- kierowanie uczniów na dodatkowe specjalistyczne badania,

- udzielanie rodzicom porad, w jaki sposób mają pracować z dzieckiem, by wyeliminować lub zmniejszyć wadę wymowy,
- kształtowanie starannej, poprawnej wymowy,
- pomoc w przezwyciężaniu trudności związanych z mówieniem, czytaniem  i pisaniem,

- prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej,

-podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,

- wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli.

 

- prowadzenie ćwiczeń wspomagających artykulację:

·      ćwiczenia usprawniające narządy mowy,

·      ćwiczenia oddechowe,

·      ćwiczenia wyrazistej artykulacji samogłosek,

·      ćwiczenia słuchu fonematycznego,

·      ćwiczenia obejmujące głoski trudne,

·      gimnastyka usprawniająca narządy artykulacyjne,

·      ćwiczenia relaksacyjne dla osób jąkających się,

- diagnoza i terapia zaburzeń mowy dzieci niedosłyszących.

PRZYCZYNY I SKUTKI WAD WYMOWY:

Przyczyny wad wymowy:

- naśladownictwo złego wzoru mowy,

- nieprawidłowości w budowie narządów artykulacyjnych (krótkie  wędzidełko, rozszczepy warg, podniebienia, języczka, zbyt duże lub małe napięcie mięśni języka, warg, wady zgryzu, itp.)

- zaburzenia słuchu,

- zaburzenia słuchu fonemowego,

- jąkanie,

- zaburzenie koordynacji trzech układów:

artykulacyjnego, oddechowego, fonacyjnego.

 

Skutki wad wymowy:

- błędy w pisowni (uczeń pisze tak, jak mówi),

- zaburzenia natury emocjonalnej (uczeń wstydzi się swojej wymowy, nie jest aktywny na lekcjach, w grupach rówieśniczych).

 

 

KOREKCJA WAD WYMOWY POLEGA NA:

- ćwiczeniach oddechowych,

- kształtowaniu słuchu fonematycznego (wysłuchiwanie i różnicowanie dźwięków mowy),

- wywoływaniu, korygowaniu i utrwalaniu prawidłowej wymowy głosek w izolacji, sylabie, wyrazie, zdaniu i dłuższych wypowiedziach,

- usprawnianiu narządów artykulacyjnych (języka, warg).

 

Wadom wymowy towarzyszą często wady zgryzu (konieczna wizyta u ortodonty), trudności w nauce, problemy związane z zachowaniem i koncentracją uwagi, a także zaburzenia emocjonalne.

 

W czasie terapii logopeda skupia się przede wszystkim na korygowaniu zaburzonej mowy, ale pamięta również o ćwiczeniach usprawniających percepcję wzrokową, słuchową, orientację przestrzenną. Wprowadza też elementy ćwiczeń ułatwiających naukę czytania i pisania, doskonali rozwój ruchowy i emocjonalny.

 

Jeśli uczeń prawidłowo wymawia wcześniej zaburzone głoski nie tylko w mowie kontrolowanej w czasie ćwiczeń, ale także spontanicznie w każdej sytuacji, wówczas następuje zakończenie terapii.

 

W zajęciach mogą uczestniczyć rodzice (szczególnie w początkowym etapie) po to, aby mogli prawidłowo utrwalać mowę dziecka w trakcie ćwiczeń domowych. Dzięki systematycznej pracy uczeń szybko i skutecznie nauczy się poprawnie mówić i pisać.

 

Poniedziałek

13.05 – 14.05

Środa

7.45 – 8.45

 

mgr Małgorzata Hojka

logopeda szkolny

Poprawiony: środa, 03 kwietnia 2013 18:41  

Logo szkoły

E-Dziennik

Dla klas szóstych

Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2016-2017


31 października


23-31 grudnia

przerwa świąteczna


30 stycznia - 12 lutego

ferie zimowe


13-18 kwietnia

wiosenna przerwa świąteczna


19-21 kwietnia

egzaminy gimnazjalne


2 maja


16 czerwca


23 czerwca - zakończenie

roku szkolnego


Różne